Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Verifikacija defibrilatora

 

Verifikacija EKG uređaja

 

Verifikacija infuzionih pumpi

 

Verifikacija perfuzora

 

Verifikacija neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora

 

Verifikacija respiratora

 

Verifikacija anestezioloskih masina

 

Verifikacija terapeutskih ultrazvuka

 

Verifikacija dijaliznih aparata

 

Verifikacija pacijent monitora

 

Prev Next