Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Kontakt

Slika kontakta

Verifikacioni Laboratorij „VERLAB“ d.o.o.

Adresa:
Ulica: Ismeta Mujezinovića 30
Sarajevo
71000
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 (33) 56 95 40, +387 (33) 56 95 41
Faks:
+387 (33) 56 95 49
http://verlab.ba

Ostale informacije

Ostale informacije:

 

PUNI PRIKAZ MAPE