Kontakt tel. +387 (33) 56 95 40; Email: info@verlab.com

Kontakt

logo

Ulica: Ismeta Mujezinovića 30
Sarajevo, 71 000
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (33) 56 95 40, +387 (33) 56 95 41
Fax: +387 (33) 56 95 49
Emai: info@verlab.ba
;